niedziela, 6 września 2009

Przebudzone wychowanie dzieci

Każde dziecko nosi w sobie Boga, nasze próby urobienia go przemieniają Boga w diabła. Chore dziecko poznać można po tym, że zawsze krąży wokół rodziców, a także po tym, że zainteresowane jest innymi osobami. Kiedy dziecko pewne jest miłości matki, zapomina o matce, wychodzi na zewnątrz i bada świat.

Tylko jedna zasada:
Możesz robić ze swym życiem co chcesz, pod jednym warunkiem: nie może to w żaden sposób niszczyć wolności innych. Nie przyjdziesz na czas, nie dostaniesz obiadu. Jesteś wolny, to prawda, ale i ponosisz konsekwencje swej wolności. W ten sposób funkcjonuje świat.

I dużo miłości:

Brak komentarzy: